Unia Europejska

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia włoska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-FLIT
Jednostka organizacyjna Wydział Neofilologii
Kierunek studiów Filologia włoska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej italianistyka.wn@uw.edu.pl
Adres WWW http://italianistyka.uw.edu.pl/
Wymagane dokumenty
  • Matura lub dokument równoważny
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2020 00:00 – 31.08.2020 23:59)
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo

Program studiów

Studia I stopnia w Katedrze Italianistyki trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać stopień licencjata filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci zarówno bez znajomości włoskiego (rozpoczynają wówczas naukę języka od podstaw w grupie początkującej), jak i z już opanowanym włoskim (dla nich otwierane są grupy zaawansowane).

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

  • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania
  • literaturę, historię i kulturę Półwyspu Apenińskiego w różnych epokach
  • przedmioty językoznawcze rozwijające znajomość zasad i kontekstów użycia języka, a także kompetencje i wyczucie językowe
  • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka.

Dzięki naukowcom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów zagranicą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne.

Zajęcia dla studentów filologii włoskiej odbywają się od poniedziałku do piątku w zabytkowej kamienicy Tekli Rapackiej z 1852 roku przy ul. Oboźnej 8 (w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów, zasad studiowania, a także aktualnych wydarzeń w Katedrze Italianistyki można znaleźć na stronie internetowej: http://italianistyka.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii włoskiej pracują we włoskich firmach działających na polskim rynku, są zatrudniani w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się rynkiem włoskim, sami zakładają firmy sprowadzające do Polski włoskie produkty. Wielu italianistów podejmuje się nauczania języka włoskiego jako obcego – znaczna część warszawskich szkół językowych prowadzących kursy języka włoskiego to szkoły założone przez naszych absolwentów. Równie częsty wśród absolwentów italianistyki jest wybór zawodu tłumacza i współpraca z biurami tłumaczeń. Filologia włoska umożliwia również pracę w mediach, które niezmiennie cenią znajomość języka i kultury Półwyspu Apenińskiego. Po studiach w Katedrze Italianistyki można również znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, a także podjąć pracę w polskich i włoskich instytucjach państwowych (ambasadach, konsulatach, instytutach kultury). Absolwenci filologii włoskiej wybierający karierę naukową prowadzą badania dotyczące literatury, języka i kultury Półwyspu Apenińskiego.

 


Zasady kwalifikacji

Przeniesienie z innej uczelni może mieć miejsce od drugiego roku studiów. Przeniesienie z innej uczelni dotyczy wyłącznie studentów tego samego kierunku. O przyjęcie na studia stacjonarne w ramach przeniesienia z innej uczelni ma prawo ubiegać się student, który:

  1. ukończył w swojej jednostce przynajmniej I rok studiów ze średnią ocen co najmniej 4,0;
  2. zdał w jednostce, w której prowadzone będą studia egzamin z Praktycznej Nauki Języka Włoskiego na poziomie po I roku studiów - dla studentów starających się o przeniesienie na II rok i na poziomie po II roku studiów - dla studentów starających się o przeniesienie na III rok studiów pierwszego stopnia.
Studentowi podejmującemu studia na zasadzie przeniesienia wyznacza się różnice programowe, z których musi się on wywiązać w podanym terminie. Przeniesienie na studia stacjonarne może mieć miejsce jedynie ze studiów stacjonarnych prowadzonych na uczelniach publicznych.

 

Terminy

Egzamin z Praktycznej Nauki Języka Włoskiego: 21 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników: 23 września 2020 r.

Przyjmowanie dokumentów: 24-25 września 2020 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr Anna Porczyk, e-mail: anna.porczyk@uw.edu.pl, tel.: (22) 55-21-300

Znajdź nas na mapie: Katedra Italianistyki