• zaloguj się
  • utwórz konto

Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-INF
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@mimuw.edu.pl
tel. (22) 55-44-401
Adres WWW https://www.mimuw.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Nadchodzące tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (19.08.2024 00:00 – 12.09.2024 23:59)

 

 

 

Informatyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju informatyki i jej zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują informatykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych szczególnie uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia są przygotowani do wejścia na rynek pracy i utrzymania się na nim w perspektywie ponad 40-letniego okresu zatrudnienia. Znają popularne języki programowania i technologie stosowane we współczesnej informatyce, ale potrafią także szybko przyswoić sobie nowe technologie i teorie, ocenić ich przydatność oraz wykorzystywać je do rozwiązywania konkretnych problemów. Mają solidne podstawy matematyczne, potrafią prowadzić ścisłe rozumowanie, konstruować algorytmy, potrafią precyzyjnie i logicznie wyrażać treści naukowe i popularne.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia znajdują pracę jako programiści w najlepszych firmach polskich oraz o globalnym zasięgu. Mogą także kontynuować naukę na studiach II stopnia, a następnie prowadzić badania naukowe.

W ramach wybranych przedmiotów na III roku można rozwijać się w jednej z dziedzin, w której specjalizują się wykładowcy. Są to m. in. : bazy danych, obliczenia równoległe i rozproszone, algorytmika, teoretyczne podstawy informatyki, biologia obliczeniowa, nowoczesne języki programowania, inżynieria oprogramowania, bezpieczeństwo systemów komputerowych i kryptografia.

Zdecydowana większość zajęć odbywa się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, na Kampusie Ochota, przy ul. Banacha 2. Zajęcia programistyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

Studenci informatyki z Uniwersytetu Warszawskiego z powodzeniem rywalizują też ze swoimi rówieśnikami z całego świata w konkursach o globalnym charakterze. Są wielokrotnymi finalistami konkursów w programowaniu zespołowym i dwukrotnymi mistrzami świata.

 

 

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona na podstawie wyników dotychczasowych studiów (średnia ocen, oceny z kluczowych przedmiotów, liczba godzin i zbieżność treści z programem realizowanym na MIM UW) oraz wyniku z matematyki lub informatyki na świadectwie maturalnym lub innym świadectwie uprawniającym do podjęcia studiów pierwszego stopnia, spośród kandydatów, którzy zaliczyli rok lub dwa lata studiów na informatyce lub kierunku pokrewnym w innej uczelni. Kandydat nie zostanie przyjęty na studia, jeżeli zrealizowane przez niego treści programowe znacząco różnią się od treści programowych, jakie w analogicznym okresie studiów obowiązywały studentów odpowiedniego roku i kierunku studiów na WMIM. Ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Jednostki Dydaktycznej.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na WMIM w trybie przeniesienia z innej uczelni składają następujące dokumenty:

  • podanie;
  • życiorys;
  • wypis ocen oraz sylabusy przedmiotów kierunkowych, poświadczone przez dziekanat uczelni macierzystej;
  • zaświadczenie o liczbie w pełni zaliczonych lat studiów.
  • świadectwo maturalne lub inne świadectwo uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia.

Wskazane jest także dołączenie listu motywacyjnego i listu rekomendacyjnego od samodzielnego pracownika naukowego.

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

W przypadku braku certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 lub innego dokumentu uznanego przez komisję rekrutacyjną jako potwierdzenie wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego, kandydat przystępuje do rozmowy, w trakcie której komisja rekrutacyjna ocenia kompetencje kandydata do studiowania w języku polskim.

 

Terminy

Sprawdzian znajomości języka polskiego (o ile dotyczy kandydata): 19 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 24 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów: 25-26 września 2024 r.

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: dr Wojciech Politarczyk, rekrutacja@mimuw.edu.pl, (22) 55-44-401

Znajdź nas na mapie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki