• zaloguj się
 • utwórz konto

Potwierdzanie efektów uczenia się PEU/RPL 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia nowogrecka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-FLNG-RPL
Jednostka organizacyjna Wydział "Artes Liberales"
Kierunek studiów filologia nowogrecka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Dobra 72 pokój dziekanatu Wydziału Artes Liberales
Godziny otwarcia sekretariatu środa 9.00 - 15.00
w pozostałe dni prośba o kontakt mailowy raczewska@al.uw.edu.pl
Adres WWW http://al.uw.edu.pl/filologia-nowogrecka-uw/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.10.2022 00:00 – 30.04.2023 23:59)

Efekty kształcenia dla kierunku filologia nowogrecka:

 • osiągnięcie przez studentów rzetelnej znajomości współczesnego języka nowogreckiego (kini dimotiki) w mowie i piśmie (poziom B2);
 • pokazanie faz rozwoju najstarszego żywego języka Europy z podkreśleniem cech świadczących zarówno o zróżnicowaniu, jak i ciągłości jego historii;
 • zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o dziejach, literaturze i kulturze Grecji (i opcjonalnie: Cypru) od epoki starożytnej po współczesną;
 • uwrażliwienie studentów na rolę dziedzictwa starożytnej Grecji w literaturze i kulturze nowożytnej i współczesnej Europy oraz na jej recepcję w kulturze polskiej;
 • wprowadzenie studentów do pracy translatorskiej i naukowej pod kierunkiem wykładowcy.

Absolwenci filologii nowogreckiej są przygotowani do podjęcia studiów uzupełniających na kierunkach należących do obszaru humanistyki i nauk społecznych. W szczególności mają szansę rozszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz doskonalenia kompetencji językowych na studiach uzupełniających na kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska na Wydziale "Artes Liberales", gdzie prowadzony jest tzw. moduł nowogrecki (seminarium, konwersatoria w języku nowogreckim).


Zasady kwalifikacji

Osoby chcące rozpocząć studia na filologii nowogreckiej w trybie PEU (Potwierdzenie Efektów Uczenia się) muszą:

* Wykazać istnienie wcześniejszego doświadczenia zawodowego:

 • kandydaci z maturą - min. 5-letnie;
 • kandydaci z dyplomem licencjackim - min. 3-letnie;
 • kandydaci z dyplomem magistra - min. 2-letnie.

* Okazać dyplom zdania egzaminu Certificate of Attainment on Modern Greek (Ελληνομάθεια) na poziomie co najmniej B1. W przypadku braku takiego egzaminu kandydat może podejść do egzaminu poziomującego przed komisją Pracowni Studiów Helleńskich WAL UW (części pisemnej: rozumienie testu pisanego i słuchanego; wytworzenie tekstu pisanego oraz części ustnej).

 • Uznanie poziomu B1 daje kandydatowi 18 ECTS i zaliczenie przedmiotu „Praktyczna nauka języka nowogreckiego” (I rok filologii nowogreckiej).
 • Uznanie poziomu B2 daje kandydatowi 30 ECTS i zaliczenie przedmiotów „Praktyczna nauka języka nowogreckiego” (I i II rok filologii nowogreckiej).
 • Uznanie poziomu C1 daje kandydatowi 39 ECTS i zaliczenie przedmiotów „Praktyczna nauka języka nowogreckiego” (I, II i III rok filologii nowogreckiej).

 

 Harmonogram rekrutacji dla kandydatów rozpoczynających studia od 1 października 2022 r.

 

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Rejestracja w IRK

1 października 2022 r. – 30 kwietnia 2023 r.

2.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną

do 30 kwietnia 2023 r.

3.

Ogłoszenie przez Komisję Weryfikacyjną wyników

15 czerwca 2023 r.

4.

Zatwierdzenie przez Rektora  wyników rekrutacji na studia

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

5.

Ogłoszenie wyników przez Komisję Rekrutacyjną

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

6.

Przyjmowanie przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów od kandydatów na studia

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie