Unia Europejska

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, to największa i najlepsza polska uczelni. Wyróżnia nas wysoka jakość kształcenia, wykwalifikowana kadra naukowa oraz bogata infrastruktura badawcza i dydaktyczna.

Na naszej uczelni powstały trzy Szkoły Doktorskie, oferujące kształcenie w 23 dyscyplinach, oraz Międzydziedzinową Szkoła Doktorska, pozwalająca na prowadzenie badań przekraczających granice dyscyplin i dziedzin. Oferta Szkół skierowana jest  zarówno do osób pragnących związać swoją przyszłość z działalnością naukowo-badawczą, jak i do tych, które chcą osiągnąć wyższy szczebel kariery zawodowej.

Szkoły Doktorskie na naszym Uniwersytecie to również możliwość dołączenia do najbardziej elitarnego grona naukowego w Polsce, rozwijania współpracy międzynarodowej oraz uczestniczenia w innowacyjnych programach naukowo-badawczych. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji!

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2
1 Archeologia od: 05.05.2020 00:01
do: 28.06.2020 23:59
2 Astronomia od: 05.05.2020 00:01
do: 28.06.2020 23:59
3 Ekonomia i Finanse od: 05.05.2020 00:01
do: 28.06.2020 23:59
4 Filozofia od: 05.05.2020 00:01
do: 28.06.2020 23:59
5 Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna od: 05.05.2020 00:01
do: 28.06.2020 23:59
6 Historia od: 05.05.2020 00:01
do: 28.06.2020 23:59
7 Językoznawstwo od: 05.05.2020 00:01
do: 28.06.2020 23:59
8 Językoznawstwo - Empirical study of Literature Training Network od: 28.09.2020 12:01
do: 11.10.2020 23:59
9 Kształtowanie się habitusu narodowego a proces cywilizacji w Polsce po roku 1989: podejście figuracyjne od: 04.09.2020 00:01
do: 17.09.2020 23:59
10 Literaturoznawstwo od: 05.05.2020 00:01
do: 28.06.2020 23:59
11 Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska od: 05.05.2020 00:01
do: 28.06.2020 23:59
12 Nauki Biologiczne od: 05.05.2020 00:01
do: 28.06.2020 23:59
13 Nauki Biologiczne - Hybrydyzacja pomiędzy wilkiem szarym i psem domowym i jej ekologiczne konsekwencje od: 06.08.2020 21:00
do: 21.08.2020 23:59
14 Nauki Biologiczne - Niekanoniczny kap 5' RNA NAD+ u roślin Arabidopsis thaliana: metabolizm, funkcje komórkowe i znaczenie fizjologiczne od: 07.08.2020 12:00
do: 23.08.2020 23:59
15 Nauki Biologiczne - Określenie molekularnych mechanizmów adaptacji ekstremofilnych krasnorostów Cyanidiales do siedlisk bogatych w metale ciężkie od: 07.09.2020 14:01
do: 21.09.2020 23:59
16 Nauki Biologiczne - Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowań w inżynierii środowiska, rolnictwie i budownictwie od: 21.08.2020 14:01
do: 07.09.2020 23:59
17 Nauki Biologiczne - Projektowanie modyfikowanych mRNA jako szczepionek oraz nośników białek terapeutycznych. Badania nad ich immunogennością w kontekście aktywności translacyjnej i stabilności komórkowej od: 28.09.2020 00:01
do: 11.10.2020 23:59
18 Nauki Biologiczne - Rola cytoplazmatycznej poliadenylacji w regulacji lokalnej translacji w neuronach od: 10.08.2020 21:01
do: 24.08.2020 23:59
od: 27.08.2020 00:01
do: 10.09.2020 23:59
19 Nauki Biologiczne - Uwarunkowania stabilności i dynamiki roślinności torfowisk Polesia od: 06.08.2020 21:00
do: 21.08.2020 23:59
20 Nauki Chemiczne od: 05.05.2020 00:01
do: 28.06.2020 23:59
21 Nauki Chemiczne - Dynamiczna kontrola warstw hybrydowych do wzmacnianych plazmonowo układów transmitujących lub konwertujących energię, otrzymanych poprzez antygalwaniczną redukcję ciekłokrystalicznych nanocząstek metali szlachetnych od: 21.09.2020 00:01
do: 02.10.2020 23:59
22 Nauki Chemiczne - MXO2-ISOMER: w poszukiwaniu wydajnych materiałów fotoprzełączalnych o zmiennej barwie na bazie kompleksów metali przejściowych 4. okresu zawierających proste ligandy ambidentne od: 06.08.2020 21:00
do: 21.08.2020 23:59
23 Nauki Chemiczne - Nowe wymiary w spektroskopii NMR dla lepszej analizy chemicznej - od małych cząsteczek do białek od: 17.07.2020 00:01
do: 28.07.2020 23:59
od: 07.08.2020 21:00
do: 28.08.2020 23:59
24 Nauki Chemiczne - Projektowanie, synteza oraz badania kombinatoryjne złączy wieloskładnikowych opartych na wykorzystaniu materiałów występujących powszechnie w naturze, do wydajnej konwersji energii słonecznej od: 28.09.2020 00:01
do: 11.10.2020 23:59
25 Nauki Fizyczne od: 05.05.2020 00:01
do: 28.06.2020 23:59
strony
Strony: 1, 2, 3
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200