• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja do Szkół Doktorskich 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki Prawne - Bezwarunkowy dochód podstawowy – współczesna odmiana „panem et circenses”?

Szczegóły
Kod 3-SzD-NP-PRELUDIUM-MZubik
Jednostka organizacyjna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Trzeciego stopnia
Języki wykładowe angielski, polski
Czas trwania 4 lata
Godziny otwarcia sekretariatu ul. Dobra 56/66 lokal 0.108
00-312 Warszawa
tel: 22 55 20 264
poniedziałek-czwartek 10:00-14:00
rekrutacja.ns@uw.edu.pl
Adres WWW https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdns
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.09.2022 00:00 – 22.09.2022 23:59)

 

 Opis Szkoły

Szkoła kształci doktorantów w zakresie dziesięciu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych:

 • Ekonomia i finanse,
 • Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Nauki o bezpieczeństwie
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce i administracji
 • Nauki o zarządzaniu i jakości
 • Nauki prawne
 • Nauki socjologiczne
 • Pedagogika
 • Psychologia

W Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych program kształcenia jest w znacznym stopniu zindywidualizowany, dopasowany do zainteresowań i projektu badawczego poszczególnych doktorantów i realizowany pod kierunkiem wybranego promotora lub promotorów. Program  obejmuje osiem semestrów, w ciągu których doktoranci realizują obowiązkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie, zajęcia odnoszące się do szeroko rozumianego warsztatu naukowca w dziedzinie nauk społecznych, czy przedmioty poświęcone zagadnieniom metodologicznym. Wybierając realizowane kursy, doktorant nie jest przywiązany wyłącznie do swojej dyscypliny naukowej - może wybierać kursy prowadzone przez wykładowców reprezentujących inne, pokrewne dyscypliny z zakresu nauk społecznych.

Ważną część programu stanowi Seminarium Szkoły dające możliwość poznania badań wykraczających poza ramy jednej dyscypliny, a spotkania poświęcone są prezentacjom wybitnych przedstawicieli nauk społecznych z UW, Polski i zagranicy. Okazją do prezentacji projektów badawczych oraz dyskusji z innymi doktorantami i pracownikami naukowymi będą przewidziane w programie konferencje interdyscyplinarne. Częścią programu są również praktyki dydaktyczne oraz zajęcia z pozyskiwania grantów.

 

Kształcenie

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację indywidualnego planu badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. 


 

Opis projektu:

Pełny opis projektu znajduje się na stronie [LINK]

Warunki względem kandydata:

- Kandydat musi posiadać wykształcenie w zakresie prawa i nauk politycznych.

- Kandydat musi posiadać wszechstronną wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego, a także interesować się zagadnieniami społeczno-gospodarczymi i politycznymi.

Kandydat powinien posiadać przynajmniej podstawową wiedzę na temat idei bezwarunkowego dochodu podstawowego i być zainteresowany pogłębieniem tej wiedzy.

- Kandydat musi biegle posługiwać się językiem angielskim, praktyczna znajomość innego odpowiedniego języka będzie dodatkowym atutem.

- Byłoby korzystne, gdyby kandydat publikował już co najmniej raz w dziedzinie prawa konstytucyjnego i/lub nauk politycznych

Dyscyplina: nauki prawne

Limit miejsc1

Harmonogram rekrutacji

• rejestracja kandydatów w IRK: 7 - 22.09.2022
• postępowanie rekrutacyjne:
merytoryczna ocena dokumentów: 26.09.2022
rozmowy kwalifikacyjne:27.09.2022

• ogłoszenie listy rankingowej: do 28.09.2022

• przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów: 29.09.2022 do godz. 15.00

• ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej: do 30.09.2022 

Opłata rekrutacyjna

200 zł

Forma postępowania kwalifikacyjnego

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę:

1) zaproponowanego przez kandydata projektu badawczego;

2) aktywności naukowej kandydata na podstawie CV lub życiorysu udokumentowanej skanami materiałów załączonymi do wniosku o przyjęcie do Szkoły; 3) rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem / egzaminu kwalifikacyjnego;

4) innych osiągnięć.

Język postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub angielskim zgodnie z preferencjami kandydata zgłoszonymi w IRK. W przypadku wyboru języka polskiego, rozmowa kwalifikacyjna może zawierać część prowadzoną w języku angielskim.

Kryteria oceny

 1. kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej):
  3 pkt bardzodobre;
  2 pkt dobre;
  1 pkt słabe;
  0 pkt brak kompetencji.
 2. b. dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (30% oceny końcowej): 4 pkt wyróżniający; 3 pkt bardzo dobry;
  2 pkt dobry;
  1 pkt słaby;
  0 pkt brak dorobku naukowego

Program kształcenia

Kształcenie trwa 4 lata. Obejmuje zajęcia obligatoryjne (nie więcej niż 300 godz. łącznie przez cały okres kształcenia) oraz realizację Indywidualnego Planu Badawczego, realizowanego pod kierunkiem promotora. Rozpoczęcie kształcenia – 1 października 2022.

Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

Stypendium

Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS w miesięcznej wysokości:

 • 5 000,00 zł brutto brutto do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 • 6 000,00 zł brutto brutto po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej

otrzymywane jest na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.